Dinsdag 25 juli kwam het bedrijf GT Gold naar buiten met de resultaten van de eerste boringen ooit op het Golden Saddle project in British Columbia, Canada. Uit deze resultaten bleek dat de reeds bekende sterk verhoogde goudwaardes aan de oppervlakte van oorsprong hooggradige goud-zilver aders in het onderliggende gesteente waren.


Het Golden Saddle project ligt in Noordwest BC in het zogenaamde Golden Triangle district. Dat is ook waar de afkorting GT in GT Gold voor staat. De Golden Triangle is een mineraalrijk gebied met een geschiedenis die teruggaat tot 1861. De historische Eskay Creek en Snip mijn staan nog steeds bekend als de meest hooggradige mijnen ooit ontdekt. Eskay Creek produceerde meer dan 3 mln ounces goud en 160 mln ounces zilver tegen gemiddeld 49 gram goud en 2.409 gram zilver per ton gesteente.

In de afgelopen jaren kwam ‘de gouden driehoek’ weer in het nieuws door de hooggradige ontdekking door Pretium Resources. Hun Valley of the Kings ontdekking gaat in het lopende kwartaal in productie met een verwachte levensduur van 18 jaar en een jaarlijkse productie van ruim 400.000 ounces.

Van de 28 boorgaten van GT Gold op de Saddle South zone schoten maar liefst 20 raak. Zo raakte boorgat TTR008 (het achtste boorgat) een interval van 10,7 meter tegen gemiddeld 13 gram goud en 28 gram zilver per ton gesteente. De mineralisatie begint vanaf een boorkern-lengte van 7 meter diep. Boorgat TTR022 liet een interval zien van ongeveer 9 meter tegen gemiddeld 15 gram goud en 13 gram zilver per ton gesteente. Normaliter worden dit soort resultaten gedragen door extreem hooggradige intervallen, die dan worden uitgesmeerd over de totale gemineraliseerde intervallen. Dat is bij deze resultaten in mindere mate het geval: de mineralisatie is vrij consistent.

Het gaat hierbij nog om relatief ondiepe boorresultaten door middel van een reverse circulation (RC) boorstation . Dit wil zeggen dat er in plaats van vaste boorkernen stukjes steen naar boven komen. GT Gold boort momenteel al met een diamantboor op het project, zodat het bedrijf dieper kan boren en nog meer geologische informatie kan vergaren. Het bedrijf lichtte in het persbericht al een tipje van de sluier op door een beschrijving te geven van het resultaat van de diamantboringen tot nu toe. Dit is te zien in deze dwarsdoorsnede:

Boorgat #6 (met de diamantboor), 191 meter diep geboord, laat op het oog veel gemineraliseerde zones zien. Nu is het te vroeg om te zeggen of deze mineralisatie ook allemaal goud houdt, maar het prikkelt de fantasie over de omvang van het goudhoudende systeem. Ook laat het bedrijf weten dat XRF-onderzoek van de boorkernen tot nu toe hint op goede resultaten. XRF is een methode om snel elementen in kaart te brengen die kunnen wijzen op goud in het systeem. De correlatie tussen de XRF scans en laboratorium uitslagen van de RC- boorgaten zijn hierbij een leidraad.

De samenhang tussen geofysica en de boorresultaten werkt tot nu toe goed en dat belooft wat voor het lopende boorprogramma op het Saddle North boordoel. Deze geofysische voetafdruk is bijkans nog groter dan die van Saddle South.

De ontdekking van GT Gold is nog prematuur, maar het heeft er alle schijn van dat GT Gold een nieuwe grote goudontdekking in de Golden Triangle op zak heeft. British Columbia is bekend met mijnbouw en de infrastructuur wordt in de Golden Triangle ook steeds beter door projecten zoals Valley of the Kings. De ervaring leert dat grote ontdekkingen in de beginfase veel waarde creëren.

Disclaimer: PPM heeft een longpositie in GT Gold Corp op het moment van publiceren