Ophir Gold zoekt naar goud in Idaho op een locatie met hooggradige historische goudwinning. De voorwaarden voor een mooie goud ontdekking zijn er, maar het aankomende boorprogramma zal het uit moeten wijzen. Kortom: high risk / high reward.

De focus van Ophir Gold ligt volledig op het Breccia Gold Project, gelegen in Idaho, Verenigde Staten, om precies te zijn in Lemhi County, 40 km ten Zuidwesten van het stadje Salmon (zie de rode ster hieronder):

Kleinschalige mijnbouw vond hier plaats in de jaren ‘30 en 40 van de vorige eeuw en dat is nog terug te zien aan een aantal kleine mijngangen op het project. 

In de jaren ‘80 vond de eerste serieuze exploratie plaats op het project, bestaande uit bodemmonsters, een inschatting van het aantal ounces goud in de grond en een kleinschalig boorprogramma.

Uit rapporten van de leidende geoloog van die tijd blijkt dat de gemiddelde graad van de bodemmonsters op de Breccia Zone (“BZ”) bijna 5 gram goud per ton gesteente was. Een bulkmonster kwam uit op ruim het dubbele hiervan. Op basis hiervan schatte de geoloog het aantal ounces goud in de grond op ongeveer 700.000. 

Het aantal historische gaten op de BZ is beperkt. Eén van de gaten trof mineralisatie aan over een boorkern lengte van circa 30 meter, maar de goud graad hiervan is onbekend.

Het afgelopen jaar, sinds Ophir het project in handen heeft, stond vooral in het teken van het bevestigen van het historische werk, het ontwikkelen van het geologische model, het doen van geofysisch onderzoek en de verkrijging van de boorvergunning. 

Om met het eerste te beginnen, op onderstaande kaart is te zien dat Ophir op de Breccia Zone hooggradig goud in gesteente aantrof. Zie bijvoorbeeld sample #147184 met 69 gram goud per ton gesteente (69 g/t Au). Daarnaast vond Ophir wellicht de Noordwestelijke extensie van de Breccia Zone, met hooggradig goud in bodemmonsters in een gebied 600 bij 400 meter (Gold Soil Anomaly):


Het geologische model is dat van een Low Sulphidation (LS) Epithermal systeem. Hierbij is het van belang om te weten hoe hoog de mineralisatie in het systeem zit. Indien te laag, dan kan het economisch winbare gedeelte al zijn weggeërodeerd. Er zijn bij Ophir meerdere aanwijzingen dat het systeem nog in tact is. Zo komt het goud met zilver, arseen en antimoon, maar niet basismetalen (en die willen we dus ook niet zien in dit geval). Daarnaast wijzen de steen types die het bedrijf aantrof ook in de goede richting.

LS Epithermal is een gunstige setting voor goudvondsten. Mijnen van dit soort zijn doorgaans zeer rendabel door de gemiddelde hoge goud graad van het gesteente.

Ophir voerde ook geofysisch onderzoek uit, waarbij de mate van magnetisme van het gesteente werd gemeten. Mineralisatie in low sulphidation epithermal systems is geassocieerd met de vernieling van magnetisme. Kortom: een gemineraliseerde trend zou een lage magnetische respons moeten geven. Dat is goed te zien op onderstaand plaatje door middel van een naar het Noordwesten afbuigende trend door de Breccia Gold Zone. Het hoeft dus niet alleen bij die Zone te blijven:


Het bedrijf ontving recentelijk de boorvergunning en verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar te starten met proefboringen. In eerste instantie met een klein programma van een gat of vijf, om dan later in de zomer terug te keren voor een groter programma. 

Het boorprogramma zal onder supervisie gaan van Garry Clark, de ervaren geoloog van Ophir. Clark is onder andere bekend van US Cobalt, dat in 2018 samenging met First Cobalt in een dealwaarde van C$ 150 mln destijds. 

Conclusie

Het Breccia Gold Project van Ophir voldoet aan veel voorwaarden voor een economisch significante ontdekking. Hooggradig goud met de juiste voetafdruk in een stabiele jurisdictie. Een boorstaal van tientallen meters tegen een goede gemiddelde goud graad behoort tot de mogelijkheden, gelet op alle aanwijzingen hierboven besproken. Het laat zich raden wat dit met de koers zal doen, gelet op de huidige lage marktkapitalisatie van C$ 9 mln. De truth machine gaat dit kwartaal draaien. 

Ophir Gold

Aandelenprijs: C$ 0,185
Uitstaande aandelen: 49,6 mln
Volledig verwaterd: 89,6 mln
Marktkapitalisatie: C$ 9,2 mln
Cash: ~C$ 2,6 mln
Bedrijfswaarde: C$ 6,6 mln

Disclaimer: PPM heeft een longpositie in Ophir Gold op het moment van publiceren