Het bedrijf Novo Resources wordt geleid door de geoloog Quinton Hennigh, door velen gezien als autoriteit op het gebied van goudexploratie. Quinton begon zijn carrière bij Newmont Mining waar hij verantwoordelijk was voor het genereren van ideeën. Echter grote mijnbouwers zoals Newmont Mining zijn meer geïnteresseerd in ounces goud dan conceptuele ideeën. Quinton belandde op deze manier bij verscheidende junior exploratie bedrijven en was verantwoordelijk voor zeer grote goudontdekkingen voor Gold Canyon Resources, Evolving Gold en Prosperity Goldfields alvorens zijn eigen bedrijf Novo Resources in 2011-2012 te beginnen.

Novo02032016

Als basis voor het bedrijf nam hij het beste en grootste idee dat hij bij Newmont had gegenereerd mee naar Novo Resources. De geologie in Noord-West Australië is namelijk gelijk aan die van de Witwatersrand Zuid Afrika. Witwatersrand is het grootste goudveld ter wereld, verantwoordelijk voor 50% van al het goud dat ooit gemijnd is. Om de concessies te verwerven sloeg hij de handen ineen met Mark Creasy, een Australische mijnbouw miljardair. Met de eerste proefboringen op het project, Pilbara genaamd, valideerde hij zijn theorie en werden er 500.000 ounces goud in kaart gebracht. Na dit initiële succes nam zijn oude werkgever Newmont Mining een belang van 23% in het bedrijf. Slechte marktomstandigheden waarbij exploratiesucces niet beloond wordt heeft Novo Resources echter doen besluiten om zich opnieuw te focussen op het mijnen van het goud dat aan de oppervlakte ligt. De vrije kasstromen die deze kleinschalige mijn genereert kunnen vervolgens worden ingezet op verdere exploratie van het 1.810 km2 tellende project. Momenteel legt het bedrijf de laatste hand aan een geavanceerde economische studie (Pre Feasibility) om de haalbaarheid hiervan te bevestigen.

Outlook
Binnen een paar maanden zal het bedrijf de uitkomst van de Pre Feasibility Study bekend maken. Op basis van interne modellen verwachten wij dat een bescheiden mijn een zeer significante jaarlijkse vrije kasstroom van A$ 25 tot 30 miljoen gedurende 8 jaar zal opleveren. De initiële kosten om de mijn te bouwen schatten wij in op een lage A$ 15-25 miljoen aangezien de metallurgische eigenschappen van de goudafzetting gunstig zijn en de mineralisatie direct aan de oppervlakte ligt.
Tevens staat Novo Resources op het punt om 10.000 ton gemineraliseerd gesteente door haar, vorig jaar aangeschafte, testplant te verwerken.

Positie PPM
Het bedrijf kondigde gisteren een aandelenplaatsing aan met de bekende financier Eric Sprott. De financiering is op een koers van C$ 0,60, een korting van maar liefst 35% ten opzichte van de huidige koers van C$ 0,92. De plaatsing gaat gepaard met warrants met een uitoefenprijs van C$ 0,85 en een looptijd van 2 jaar. Het fonds doet ook aan deze financiering mee. Eerder nam PPM al een financiering op tegen C$ 0,52, waar het fonds ook warrants verkreeg met een uitoefenprijs van C$ 0,80.

Conclusie
Novo Resources is met een marktwaarde van C$ 71 miljoen op het eerste gezicht niet goedkoop te noemen wanneer het wordt afgezet tegen de 500.000 momenteel in kaart gebrachte ounces goud. Wij zien, evenals de markt, de 500.000 ounces goud louter als een startpunt waaruit kasstroom gegenereerd zal worden. Voornaamste koersbewegingen in de nabije toekomst verwachten wij van:

a) De uitkomst van de Pre Feasibility Study
b) Het sluiten van een overeenkomst wat betreft de project financiering, het bedrijf is al in verregaande gesprekken hierover
c) Het opstarten van de testplant

Disclaimer: PPM heeft een longpositie in Novo Resources en geen positie in overig genoemde fondsen op het moment van publiceren