Southern Silver is een junior exploratie bedrijf dat een grote hoogwaardige zilver-zink-lood ontdekking heeft gedaan in centraal Mexico. Het bedrijf kwam in eerste instantie door onze periodieke marktscan aangezien het zowel financieel als technisch stevig ondersteund wordt door Thomas Kaplan van de Electrum Group. Thomas Kaplan is een zeer gewaardeerde financier van de junior exploratie markt en heeft een indrukwekkend track record opgebouwd. De exploratiekosten komen de komende jaren volledig voor rekening van Electrum in ruil voor 60% van het Cerro Las Minitas project. Hiernaast is Electrum, met een aandelenbelang van 50%, ook verreweg de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

ssv3yr24042016
Koers Southern Silver

Eind maart publiceerde het bedrijf haar eerste officiële schatting over de rijke afzetting. Een onafhankelijke consultant schat, op basis van de boringen tot nu toe, dat er ruim 113 miljoen ounces zilver equivalenten liggen op de concessie. De gemiddelde graad van deze ontdekking is met ± 330 gram zilver equivalenten per ton gesteente hoog te noemen en zou in de toekomst een ondergrondse mijn moeten kunnen ondersteunen. De mineralisatie is gevonden in nagenoeg verticale geologische structuren wat de (ondergrondse) mijnbaarheid te goede komt.

Southern Silver kondigde 31 maart jl. aan het boorprogramma weer te gaan hervatten waarbij de focus komt op de Mina La Bocona ontdekking op het Cerro Las Minitas project. Deze nieuwe ontdekking uit 2015 is nog niet meegenomen in de hierboven genoemde schatting aangezien er te weinig geologische data beschikbaar is. Met een agressieve extrapolatie van de vier boorgaten uit 2015 in de Mina La Bocona komen wij uit op minimaal 15 miljoen ounces zilver equivalenten bovenop de al bestaande schatting van 113 miljoen ounces zilver equivalenten. De zones waarop de huidige schatting betrekking heeft kunnen naar onze mening nog verder worden uitgebreid in Zuidoostelijke richting waardoor een hoeveelheid van 200 miljoen ounces zilver equivalenten niet onrealistisch lijkt.

Southern Silver lijkt “onder de radar” te bewegen in de huidige markt. In het verleden werden bedrijven gewaardeerd op C$1+ per ounce zilver in de grond. Nu beseffen wij maar al te goed dat we ons momenteel in een andere markt bevinden, maar op basis van 40% van 113 miljoen ounces zilverequivalenten wordt het bedrijf momenteel gewaardeerd op ongeveer C$ 0,15 per ounce zilver in de grond. Zonder rekening te houden met het aanzienlijke exploratie potentieel. Dit maakt het bedrijf naar onze mening erg goedkoop.

Disclaimer: PPM heeft een longpositie in Southern Silver op het moment van publiceren