Westhaven Ventures is een relatief nieuw, klein exploratie bedrijf in British Columbia, Canada. De dagelijkse leiding is in handen van de befaamde mijnonderzoeker Grenville Thomas. Hij was in de jaren 90 verantwoordelijk voor de vondst van een zeer grote diamantenafzetting in het arctische deel van Canada. De mijn, de Diavik, die vervolgens werd gebouwd, is sinds 2003 onafgebroken operationeel. Voor deze vondst is Thomas opgenomen in de Canadian Mining Hall of Fame.

Met Westhaven Ventures heeft hij het veelbelovende Spences Bridge goud project in handen. Na een vondst van goud nuggets in de rivieren rond Spences Bridge trokken in 1857 20.000 gelukszoekers naar het gebied. Het gebied raakte echter snel in de vergetelheid na de daaropvolgende gold rushes in Barkerville en de Klondike. Het gevolg was dat tot het begin van deze eeuw er nooit systematisch is gezocht naar de bron van het goud in de rivieren.

Het team van Thomas kon in het dieptepunt van de afgelopen bear markt het project goedkoop consolideren. De sporadisch geboorde gaten uit de jaren 2006-2008 lieten veelbelovende intersecties zien met mineralen die wijzen op een zogenaamd low sulphidation epithermal goud systeem. Deze geologische systemen op de rand van tektonische platen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor zeer hoogwaardige mijnen. Deze afzettingen ontstaan doordat de sulfiderijke goudhoudende vloeistoffen uit de aardkorst richting de oppervlakte stromen. Relatief dicht bij de oppervlakte wordt de druk minder en komen de vloeistoffen in contact met grondwater. Door de wegvallende druk raakt de vloeistof aan de kook en het grondwater zorgt ervoor dat de ph-waarde stijgt. In de resulterende vloeistof kan goud niet meer opgelost raken en wordt het afgezet in het omringende gesteente.

Door deze omstandigheden kennen low sulphidation epithermal afzettingen in de regel een sterke concentratie goud in de ”bonanza zone” en sterk verminderde mineralisatie hierbuiten. Aangezien de met goud verrijkte vloeistoffen van origine verhoogde concentraties sulfides bevatten zijn deze op te sporen met zogenaamde geofysische IP onderzoeken. Met dit onderzoek kunnen minimale verschillen in de elektrische geleiding van gesteente worden opgespoord. Westhaven heeft op basis van een dergelijk onderzoek en historische boringen de conclusie getrokken dat de boringen in het verleden vermoedelijk aan de bovenkant van een Bonanza zone zijn gedaan.

Outlook
Westhaven is eind september begonnen met het testen van verhoogde IP waardes (blauwe cirkel afbeelding) 100-200 dieper en ten westen van de historische boringen (rode cirkel afbeelding). Resultaten hiervan worden binnen enkele maanden verwacht.

IP Prospect Valley
IP resultaten met boordoelen van het Spences Bridge project

Conclusie
Het management heeft net zoals het fonds geparticipeerd in de laatste financiering en bezit momenteel 49% van de uitstaande aandelen. De combinatie van de geochemische en geofysische indicatoren, het ervaren management en de locatie zorgt voor een hogere kans op succes dan bij het gemiddelde exploratiebedrijf. Kortom wij zien Westhaven Ventures als een high risk/high reward investering die met het nodige geluk voor significante winst zal zorgen.

Disclaimer: PPM heeft een longpositie in Westhaven Ventures op het moment van publiceren