VR Resources bezit drie projecten van topklasse in goede jurisdicties, geleid door een bewezen succesvol management met skin in the game.

VR Resources is het geesteskind van Michael Gunning, een ervaren geoloog die wij nog kennen van zijn vorige avontuur, namelijk Hathor Exploration. Na een grote uranium ontdekking in Saskatchewan, Canada, verkocht Gunning dit bedrijf in 2011 aan de grote mijnbouwer Rio Tinto voor ruim C$ 650 mln. Twee jaar later, in 2013, richtte Gunning een privaat exploratiebedrijf op, gericht op edel- en basismetalen in Noord-Amerika. Hieruit ontstond in 2017 het beursgenoteerde VR Resources. 

In de afgelopen zeven jaar verzamelde Gunning een indrukwekkende portefeuille aan projecten. VR Resources bezit momenteel maar liefst drie projecten die een grote ontdekking in zich hebben én die naar verwachting dit jaar worden geboord. 

Ten eerste is er het Reveille project, gelegen in Nevada, Verenigde Staten. 

Recente boringen raakten interessante, zwaar vervormde stenen en dit wijst op een mineralisatieproces. De aanwezigheid van pyriet is ook een goed teken, want sommige grote goud systemen in Nevada, zoals Cortez Hills, zijn geassocieerd met pyriet. De aanstaande labresultaten moeten nog uitwijzen of er ook goud in de stenen zit. Het bedrijf gaat volgende week drie aanvullende boringen doen op het G1 doel, te zien op onderstaand plaatje:


Daarnaast wees recent geofysisch onderzoek een groot boordoel aan ten Westen van waar er is geboord. Dit is te zien aan de dieproze ellips in het midden van het plaatje. De respons van het voltooide Induced Polarization (IP) programma is hier meer dan 25 mv/V. IP meet de laadbaarheid van het gesteente. Zo’n sterke respons vergroot de kans op de aanwezigheid van sulfide gesteente, zoals pyriet. Het bedrijf is van plan ergens deze zomer dit grote boordoel, en andere doelen te testen.

Ten tweede het Amsel project, tevens gelegen in Nevada. Het verhaal is in die zin vergelijkbaar met Reveille dat VR Resources hier ook wil gaan boren op een (geofysisch) monster, te zien in het roze gedeelte hieronder (met een omvang van maar liefst 700 bij 900 meter):
 


Het voordeel van Amsel ten opzichte van Reveille is dat historische (ondiepe) boringen, en monsters van gesteente, al goud lieten zien, dus dat vergroot de kans dat “het roze monster” ook goud in zich houdt. Ook zit er goud in gesteente in en rondom het Amsel project, zoals te zien aan deze sample:


VRR hoopt deze zomer de boorvergunning te ontvangen op Amsel en zal dan dit boordoel gaan testen.

Ten derde, last but not least, het Hecla-Kilmer project, in Ontario, Canada. Het doel hier is een IOCG systeem. IOCG staat voor Iron Oxide Copper & Gold en dit zijn doorgaans hele grote, metaalrijke systemen. Het bekendste voorbeeld is Olympic Dam in Australië, in het bezit van de mijnbouw-reus BHP Billiton, met circa 3 miljard ton aan erts. 

In het eerste boorprogramma, vorig jaar oktober, trof VRR al mineralisatie aan met een verticale afmeting van 600 meter. Het veelvoud aan mineralen, alhoewel in deze proefboringen nog laaggradig, zorgt voor bijval voor de IOCG hypothese. Het bedrijf trof namelijk niet alleen koper en goud aan, maar ook lithium en zeldzame aardmetalen, zoals niobium. VRR gaat in de herfst het grote geofysische doel aanboren, wederom te zien aan het roze oppervlak op onderstaand plaatje:


Het is goed te zien aan de witte lijntjes (HK20-002 en HK20-004) dat de historische gaten dit doel hebben geschampt. De gele pijltjes zijn de geplande gaten.

Na een recente financiering van C$ 1 mln, waar het fonds aan heeft meegedaan, is de kas goed gevuld met circa C$ 3,6 mln. Genoeg om alle drie de projecten dit jaar te boren. 

Het management van VRR bezit circa 12% van de aandelen en wist het aantal uitstaande aandelen sinds 2017 onder de 80 mln te houden. Een knappe prestatie, gelet op de kwaliteit van de portefeuille en de fase waarin de projecten zich bevinden.

Vanwege de omvang van de targets hoeft maar één van de projecten een succes te worden om aandeelhouders rijkelijk te belonen. Alle drie de projecten hebben het in zich om miljarden aan metaalwaarde in de grond te vinden. Kortom, de risico-rendementsverhouding is bij de huidige marktkapitalisatie van C$ 30 mln naar onze mening gunstig bij VR Resources.

VR Resources

Aandelenprijs: C$ 0,38
Uitstaande aandelen: 79,9 mln 
Volledig verwaterd: 94,1 mln
Marktkapitalisatie: C$ 30,4 mln
Cash: ~C$ 3,6 mln
Bedrijfswaarde: C$ 26,8 mln

Disclaimer: PPM heeft een longpositie in VR Resources op het moment van publiceren