€2.118,68

Geschatte koers lead series
(na aftrek alle kosten)

+16,82%

Geschat rendement lead series ytd 2024

-1,30%

Geschat rendement lead series mtd

+111,87%  

 (+6,42% CAGR)

Geschat rendement sinds start

19-07-2024

Laatste update