€1.968,62

Geschatte koers lead series
(na aftrek alle kosten)

+8,54%

Geschat rendement lead series ytd 2024

+4,06%

Geschat rendement lead series mtd

+96,86%  

 (+5,87% CAGR)

Geschat rendement sinds start

10-05-2024

Laatste update