Doelstelling

Het bieden van een hoge netto exposure naar goud- en zilveraandelen met een lager risicoprofiel dan traditionele ETF’s en fondsen in de sector.

Strategie

Om de doelstelling te bereiken richt het fonds zich op de junior exploratie markt. Deze sub sector van goud- en zilveraandelen wordt gekenmerkt door het feit dat het gros van de bedrijven geen cashflow genereert en hier ook geen uitzicht op heeft. Het bedrijf maakt gebruik van deze dynamiek door dergelijke bedrijven te financieren d.m.v. aandelenuitgiftes die vaak gepaard gaan met kortingen t.o.v. de geldende marktprijs en gratis warrants. Door deze focus heeft het Plethora Precious Metals Fund de laatste jaren een significante warrant portefeuille opgebouwd die zorgt voor een vliegwieleffect bij stijgende koersen.
Potentiële (warrant/markt prijs x aantal warrants) warrant exposure ten opzichte van net asset value fonds

Junior exploratie markt

Junior exploratie bedrijven houden zich bezig met de zoektocht naar nieuwe, economisch winbare metaalafzettingen. Het merendeel van deze bedrijven staat genoteerd aan de beurzen van Canada. Het bedrijfsmodel van de junior exploratie bedrijven is relatief makkelijk te doorgronden aangezien de uitkomst grofweg binair is:

  1. Het bedrijf doet een economisch winbare metaalontdekking en probeert deze ontdekking zelf te exploiteren of te verkopen aan een mijnbouwbedrijf
  2. Het bedrijf faalt een economische ontdekking te doen

In het bovenstaande voorbeeld zal de eerste uitkomst doorgaans voor (forse) winsten zorgen voor aandeelhouders en uitkomst 2 voor (forse) verliezen.
Het Fonds gebruikt haar kennis, ervaring en netwerk om uiteraard zoveel mogelijk uitkomst 2 te vermijden. Ondanks onze research is de kans echter aanzienlijk dat een groot deel van onze beleggingen faalt om een ontdekking te doen. Het Fonds zal er dan ook geregeld voor kiezen om enkel de verkregen warrants aan te houden en zodoende geen risico meer te lopen

Resultaat sinds oprichting

Het Plethora Precious Metals Fund heeft na een moeizame start in 2012-2013 de strategie aangepast naar het bovenstaande. Sindsdien heeft het fonds aanzienlijk betere rendementen laten zien dan de benchmarks en andere fondsen in de sector.
Performance PPM ten opzichte van andere fondsen