Het fonds is een fonds voor gemene rekening onder Nederlands recht. Het fonds is geen rechtspersoon. Het bestaat uit een contract tussen de fondsbeheerder, het bewaarbedrijf en elke participant, zoals uitgelegd in het Prospectus (en in de voorwaarden). Onder deze overeenkomst heeft de fondsbeheerder het mandaat om de stortingen van de participanten namens hen (en voor hun collectieve risico en rekening) te beleggen. Het bewaarbedrijf is als rechtspersoon de juridische eigenaar van alle activa en passiva van het fonds, aangezien het fonds op zichzelf geen rechtspersoon is.
Een participant gaat akkoord met de inhoud van het prospectus (inclusief de voorwaarden) door het inschrijfformulier te tekenen. De contractuele overeenkomst tussen de fondsbeheerder, het bewaarbedrijf en elke participant heeft niet de vorm van een partnership of limited partnership en houdt ook geen andere overeenkomst tussen de participanten. De participaties bevatten rechten en plichten van de participant met betrekking tot de fondsbeheerder en het bewaarbedrijf en niet met betrekking tot andere participanten.