Het doel van deze website is om de lezer te informeren. De informatie moet niet worden gelezen als beleggingsadvies. Een belegger moet het prospectus van het Plethora Precious Metals Fund nauwkeurig bestuderen alvorens te besluiten tot een belegging in het fonds. Het prospectus behandelt de risicofactoren en de kosten met betrekking tot een belegging in het fonds. Het prospectus kan van deze website worden gedownload, worden opgevraagd bij Plethora Precious Metals Fund Management B.V. door contact op te nemen met 030-2077720 of per e-mail: info@plethorapm.com.
De Net Asset Value van het fonds (de koers) is onderhevig aan fluctuaties in de markt. Er is geen garantie dat rendementen behaald in het verleden ook in de toekomst behaald kunnen worden. De Net Asset Value van het fonds fluctueert door koersbewegingen van de onderliggende beleggingen. Een belegger in het fonds kan een deel, of de gehele investering, verliezen in het geval van ongunstige marktbewegingen.
De fondsbeheerder raadt aan om een professionele adviseur te raadplegen, voordat er wordt overgegaan tot een belegging in het fonds. Het Plethora Precious Metals Fund valt buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is geen vergunning vereist voor het fonds Het Plethora Precious Metals Fund streeft er naar om relevante informatie op de website weer te geven. Desalniettemin kan het Plethora Precious Metals Fund niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie fout , onvolledig of niet up-to-date is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.