€2.124,72

Geschatte koers lead series
(na aftrek alle kosten)

+17,15%

Geschat rendement lead series ytd 2024

-7,82%

Geschat rendement lead series mtd

+112,47%  

 (+6,50% CAGR)

Geschat rendement sinds start

14-06-2024

Laatste update